ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

DMS кампания

Продължава DMS кампанията "Да обезопасим Дяволска пътека-Малък кръг".
За да направите дарение:Избери за да помогнеш

Туристическата атракция „Среднопланинска Дяволска пътека” е само един кът от Западните Родопи, който може да ти разкаже цялата история на планината. Самата пътека съдържа два важни от гледна точка на емоцията и адреналина пункта – скалното образование „Дяволски мост” и платформите ведно със „Скритият водопад” (б.а: водопадът е наречен така, понеже дълго време е бил недостъпен за туристите и само се е чувал неговият грохот).

Но днес не е така.

Ако човек не разполага с много време, чрез обхождането само на т.н. „Малък кръг” ще извлече максимални впечатления от приключенската пътека, защото тези 4-4,5 км са синтезираният информационен код на цялата „Среднопланинска Дяволска пътека”. А тя е с обща дължина 10,5 км, реализирана чрез два кръга – Голям и Малък кръг.

В рамките само на 3-4 часа се сменят и редуват различни пейзажи – скални острови, спиращи дъха гледки, равни високопланински пасища, планински карстови извори, вековни гори от черен бор, отвесни скални венци с височина от 70 до 200 м....Страховито, но не като в кръговете на Ада по Данте.

Някъде по това трасе, дяволската река Чатак дере проплаква чрез поредица от водопади, да ги наречем „речни сълзи”, сякаш е наранена от това, че с огромен труд и за милиони години е „родила” скалния феномен Дяволски мост – пъпната връв, свързваща само тук двата планински ската.

Усилията на местното Сдружение Био-Б-Еко, с.Борино, са насочени към довършването и обезопасяването именно на т.нар. Малък кръг от „Среднопланинската Дяволска пътека“, тъй като интересът към този участък от страна на туристите е огромен и с всяка година се засилва. Посетителите на този районимат желание за кратко време да разгледат максимум от предлаганите туристически забележителности и атракции.

И те избират Малкия кръг.

През пролетта на 2016 г. сдружението прокара на терен трасето на Малкия кръг със собствени усилия и средства. Въпреки това са е необходими финансиране и сериозни усилия, за да се премине река Чатак дере на предварително проучено място чрез дървен пешеходен мост и така да се укрепи Малкия кръг.

По южният склон на Малкия кръг има няколко опасно надвесени над ждрелото едрогабаритни единични скали. Те всеки момент може да се свлекат към пътното платно, преминаващо през Буйновско ждрело, и да предизвикат след себе си опасно свлачище.

Затова предвиждаме дейности по неутрализиране на рисковете от тези единични скали, заклещени в храсти в най-високата част по трасето на Малкия кръг. Планираме и да обезопасим и сигнализираме трасето съобразно стандартите за безопасност и маркировка на подобни туристически трасета.

За всички тези специфични дейности, изискващи специални умения и подготовка, ще бъдат ангажирани алпинисти, а за пешеходният мост – професионални дървосекачи и дърводелци.

Този участък от „Среднопланинската Дяволска пътека” е изключително атрактивен. Той преминава покрай разнообразни скални образувания, скални ниши, ендемити от черен бор, обзорни площадки, от които могат да се видят предполагаеми тракийски светилища и да се наблюдават диви кози и редки птици (скалолазка) по отвесните скални венци на Буйновското ждрело/. Преминал този кръг, човек усеща, че това е едно все още запазено малко кътче от Рая.

Преминавайки през Малък кръг се преодолява денивелация от над 500 м, като от отделни места се разкриват възхитителни гледки към част от природната забележителност „Буйновско ждрело” и към платформата „Орлово око” на връх Свети Илия – друга известна туристическа атракция.

За да направиш Дарение:Избери, за да помогнеш!

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"