ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

Контакти


Обшина Борино

4824 ул."Христо Ботев" №1
Телефон:03042 2040
e-mail:obshtina_borino@abv.bg

 

Администратор на сайта:

e-mail:red_asanov@abv.bg
0886702833 - Реджеп Асанов

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"