ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

Маршрути

 

Маршрут "Велообръч Борино-62km"
Изтегляне на карта Велообръч Борино-62km
Изтегляне на карта Велообръч Борино
Изтегляне на мобилно приложение за следване на Велообръчните маршрути


Тематични пътеки "Велообръч Борино" - в процес на изграждане 

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"