ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

За пътеката

 

Идеята за изграждане на Дяволската пътека е породена от природния потенциал на левия приток на р. Буйновска, изследван и проучван цели 8 години. Местността представя уникално единство от силно атрактивна природна композиция, съчетание от скални форми, водопади, водни каскади, ерозионни котли, скални венци и др.

През последните 5-6 години се забелязва ръст на базата за настаняване в община Борино и, съответно, ръст на интереса на посетителите.

По своя замисъл „Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека" превъзхожда познатите традиционни туристически пътеки не само у нас, доколкото категорията атрактивност е субективно понятие..

Надяваме се, че "Дяволската пътека" ще предизвика особено силно психоемоционално въздействие и подчертан положителен ефект по отношение на възприемане и посещаемост. Трябва да отдадем дължимото на екипа на БАСЕТ (Българска асоциация за селски туризъм, начело с доц.Петър Петров) и местното сдружение Био-Б-Еко за разработената концепция за такъв туристически продукт.

Изграждането на "Дяволската пътека" - от проектна идея до реализация е пример за едно ефективно и реално публично-частно партньорство на местно ниво. С реализацията на тази туристическа атракция силно се надяваме село Борино да се превърне в сериозен център за предоставяне на различни туристически услуги, включително и информационни. 

 

Как да стигнем до Дяволския мост

Осигурен е безопасен достъп към скалният мост от към Буйновското ждрело (Мястото на водослива на р.Буйновска и р.Чатак дере) и от към с.Борино.  Най-удобен е достъпът от към с.Борино - от изградения Музей на катрана  в местността Чатака - на 5 км югоизточно от с.Борино има паркинг, от който може да се тръгне в южна посока по маркирана пътека. След 1,2 км (20-25 минути)  се пресича река Чатак дере и се навлиза във вековна гора. От дървения мост до скалният феномен "Дяволски мост" са 1300 метра (15-20 минути). Върви се по маркирана и обезопасена пътека. По край пътеката има дървени беседки и  заслони за почивка.

Дяволският мост представлява скална арка, издълбана за милиони години от водите на река Чатак дере. Височината на моста е 18 м до нивото на водата, отвор около 6 метра, дебелина на скалата - 3-4 метра. От моста могат да се видят учасътци от страховитото ждрело на река Чатак дере. На 30-тина метра след моста по течението на реката се достига до дървена беседка. Ако продължим по маршрута след 30-35 минути се достига до каскада от  водопади - "Скритите водопади".


След 15 минути преход по реката се достига до чешма - планински извор. Продължавайки по маршрута достигаме до южната стартова точка на "Дяволска пътека" - водослива на р.Чатак дере с Буйновска река (асфалтов път по Буйновско ждрело) и до информационен пункт.Началото на пътеката откъм р.Буйновска

 

И още малко данни за "Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека"

Обхваща територия от около 20 кв.км с две стартови точки: Северна стартова точка (северен паркинг)  на 1 км източно от с.Борино и Южна стартова точка (южен паркинг) до  водослива на Чатак дере с Буйновска река.

Най-високата точка на трасето е 1356 м, а най-ниската 945 м, с наклони от 20-40 градуса, а при скалните венци наклонът е над 70 градуса.

Високоатрактивната пътека е реализирана в т.н. два кръга - "Малък кръг" и "Голям кръг", като дължината на Малкият кръг е 3,8 км, а на Големият кръг -10,2 км., като и двата са свързани и имат една обща изходна точка — Южната стартова точка.

За улеснения на посетителите са изградени два паркинга на изходните точки, информационни кабини, няколко чешми в нестандартен архитектурен стил, обзорни площадки с изгледи към скалните венци и отвесната скала на вр.Ушите /Орлово око/- 1502 метра, заслони с типична родопска архитектура, множество платформи и дървени мостове.

Най-атрактивната част - преминаването под естествения скален "Дяволски мост" (Шейтан кьопрю) и през стеснения ждреловиден участък  се преминава през дървени платформи, захванати със стоманени конзоли за скалите.

С изграждането на тази туристическа инфраструктура посетителят ще има възможност да се докосне до два „скрити" водопада и да премине през „Скалният кулоар", като ще запази в себе си незабравими преживявания и емоции.

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"