ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Доброволческа акция за почистване, боядисване на елементи от туристическата инфраструктура на „Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека”
29.06.2016г.

На 25 юни, служители на Райфайзенбанк от София, Смолян и Велинград участваха в доброволческа акция за почистване, боядисване и освежаване на елементи от туристическата инфраструктура на „Среднопланинска атрактивна Дяволска пътека”, намираща се в с. Борино.
 

 

 

Проектът за възстановяването на туристическия маршрут и опазването на редките растителни видове, като местното Сдружение Био-Б-еко, с.Борино бе подкрепено от дарителската кампания на банката "Избери, за да помогнеш" през 2014 и 2015 г., с над 4 000 лв.
Галерия:

 

 

 

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"