ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Кампания : „Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей, Борино„
06.06.2016г.

 Екипът на сдружение Био-Б-Еко, с.Борино /www.borino.org/ с подкрепата на  Микрофонд  TimHeroes.org  проведе инициатива на 4-5 юни,2016г., със заглавие  „Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей, Борино„, в рамките на  която се извърши почистване на ждрелото на р.Кастракли, преминаващо през едноименният резерват, край с.Борино и района на хижа Орфей.

Кампания : „Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей, Борино„

Екипът на сдружение Био-Б-Еко, с.Борино /www.borino.org/ с подкрепата на  Микрофонд  TimHeroes.org  проведе инициатива на 4-5 юни,2016г., със заглавие  „Почистване ждрелото на река Кастракли и района на хижа Орфей, Борино„, в рамките на  която се извърши почистване на ждрелото на р.Кастракли, преминаващо през едноименният резерват, край с.Борино и района на хижа Орфей.

През последните  10-15 г., почистване на ждрелото  от  изхвърлени  предимно ПВС отпадъци, туби и пликове не беше извършено.

Първият ден от събитието съвпадна с инициативата Да изчистим България

 

Доброволци в ждрело на р.Кастракли, 4.06.2016
 

Също така в рамките на тази инициатива за първи път сдружението организира  почистване  на пасища и ливади от несъбрани клони и вършина в резултат на горскостопански и аварийно-спасителни  дейности.В тази акция участваха горски работници, животновъди, планински водачи.

Почистване на крайпътни участъци от клони, вършина
 

Платформата наTimHeroes.org  e  изключително  ефективна за набиране на доброволци и финансов принос, във вид на дарения за различни мисии, акции, кампании, събития и др., планирани от неправителствени сдружения, работещи в обществена полза

През последните два месеца, тава е втората кампания организирана от нашето сдружение, с помощта на микрофонда на TimHeroes.org .

На 23-24 април 2016, повече от 15 доброволци  от цяла България участваха в маркирането и почистването на новооткритата туристическа атракция в община  Борино Среднопланинска „дяволска” пътека, преминаваща покрай природните забележителности „Дяволски мост и  Водопадите” в поречието  на река Чатак дере, ляв приток на р. Буйновска.

Доброволци маркират Дяволска пътека, Борино, 23-24 /04.2016

 

Сдружение Био-Б-Еко развива  активна  дейност в община Борино повече от 15 години и занапред ще продължи да използва тази доказвано ефективна платформа на TimHeroes.org
Още снимки от акцията:

 

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"