ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Инициатива на Сдружение Био-Б-Еко, с.Борино и Микрофонда на TimeHeroes
12.05.2016г.

 

 

По  инициатива на Сдружение Био-Б-Еко, с.Борино и с  помощта  на Микрофонда на TimeHeroes.org в дните  23-24 април 2016 се проведе двудневно събитие  „Да почистим Дяволска пътека”   
  От първоначално заявилите участие 26 доброволци, активно се включиха 14 души, които бяха разделени в две групи. 

Целите на събитието бяха :
1.Да се маркира цялата Среднопланинска Дяволска пътека-с маркировка и вертикални указателни и  информационни знаци
2.Да се съберат  множеството отпадъци, предимно ПВС
3.Да се популяризира  приключенската пътека.
Мероприятието се проведе успешно, можем да кажем,  че поставените цели се постигнаха, за щастие без инциденти  и без дъжд по време на самото мероприятие.
 
Над 60 маркировъчни знака се поставиха и около 25 табели с информация и указания за безопасно придвижване по трасето.

Събраните ТБО своевременно  се извозиха до регионалното депо в с.Барутин. Доброволците бяха възнаградени от екипа на СНЦ Био-Б-Еко със своеобразно Родопско парти, което се състоя в Ритуалната зала на читалището, като родопските гайди, местните специалитети и млечни продукти  бяха основна част  от партито.
Екипът на сдружението благодари на всички участници, както и на създадена от 1 октомври 2015 платформа Микрофонда на TimeHeroes.org,  която   дава възможност за кратко да се осигурят доброволци за най- различни дейности, свързани с конкретни каузи, инициативи.

Сдружението ще продължи да използва  активно тази онлайн платформа за привличане на доброволци за бъдещи дейности, целящи популяризиране на община Борино и  решаване на конкретни проблеми, които са предварително идентифицирани.

Снимки от мероприятието:
 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"