ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Относно Дяволска пътека
15.08.2019г.

На вниманието на гостите на Община Борино, които искат да посетят "Дяволска пътека":


"Дяволска пътека" е отворена за посещение.
Приятна разходка!

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"