ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Относно Дяволска пътека
15.08.2019г.

На вниманието на гостите на Община Борино, които искат да посетят "Дяволска пътека":
Във връзка с откритите случаи на Африканска чума по дивите свине се ограничава достъпът до "Дяволска пътека", считано от 14.08.2019 г.
Заповед РД05-185-12.08.2019г.

При отмяна на заповедта информацията своевременно ще бъде публикувана тук!

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"