ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ
Приключва изпълнението на последния етап от проект
09.07.2015г.

Приключва изпълнението на последният етап от проект "Среднопланински атрактивен маршрут Дяволска пътека". Осъществена е връзка чрез серия от естакади, конзолни платформи, дървени мостове между ПЗ Дяволски мост и водослива на р.Буйновска с "Чатак дере". Туристите, посещаващи Ягодинска пещера, респ. Борино могат да ползват този атрактивен маршрут като достъп до други забележителности - каньона на р."Чатак дере", "Скритите водопади", "Къщата с Катранджийница" в с.Борино, "Орнитоложки пункт" - с.Чала, "Изложбено-занаятчийски център Борино", като изградената платформа минава в непосредствена близост до водопада. Бенефициент по проекта е община Борино, проектът е подкрепен по мярка 313 4 "Насърчаване на туристическите дейности" от ПРСР 2007-2013. Предстои от началото на август, трасето да бъде официално прието и пуснато за туристи

 Този сайт е разработен в рамките на проект "Среднопланински атрактивен маршрут "Дяволска пътека",
финансиран по мярка 313 "Насрчаване на туристическите дейности" от ПРСР,
съгласно Договор №21/313/00027 от 16.06.2011 с бенефициент община Борино. "Европа инвестира в селските райони"